The Best Part Of Waking Up Is Kelwin In Your Cup. - I Know What Boys Like

Olika aggregat

Ett bastuaggregat är varje bastus hjärta och det är verkligen otroligt viktigt att man har ett sådant aggregat för annars kan jag säga att man inte kommer att få någon värme alls utan då är det bara ett rum med fina träväggar. Men hur so helst så finns det lite olika typer av aggregat som man kan använda till lite olika saker. Det finns många som har knappar på sig som har vissa funktioner och sedan så finns det de riktigt billiga som bara är ett aggregat och inget mer. Det beror lite på vad man vill ha och vad man har råd med där.